Andre bøker av John Einbu

Forsiden

Finnes det en sann matematikk?

Gud skapt i menneskets bilde

Bevissthetens logikk
En teori om bevissthet

Andre bøker

Om forfatteren

Bestill bøker

Send email

Det ufullkomne i matematikken:

Gitt et uendelig langt perlekjede. Kjeden har vekselvis to røde og en blå perle i det uendelige. Alminnelig sunt folkevett vil tilsi at denne kjeden har dobbelt så mange røde som blå perler. Det finnes imidlertid en disiplin i matematikken, mengdelæren, hvor man ved en enkel, uangripelig slutningsrekke kan bevise at kjeden har like mange røde som blå perler. Spørsmålet er om man kan ha tiltro til en slik matematikk. Forfatteren av denne boken mener nei. Mengdelæren er fra før beheftet med en rekke paradokser som man fortvilet har forsøkt å bli kvitt i over 100 år. I denne boken påvises det noen flere slike og det argumenteres for at hvis mengdelæren skal unngå å bli et bakevjefenomen, så må den snarest ble gjenstand for en radikal revisjon. Boken viser at det er mulig å formulere en ny mengdelære som både er enkel, naturlig og uten selvmotsigelser.

Boken henvender seg både til profesjonelle matematikere, matematikkstudenter og til den alminnelige leser med en viss minimumsinteresse for matematikk. Boken presenterer poengene på en lettfattelig og underholdende måte.

Utgitt på Solum forlag i 1998. Heftet. 238 sider.

Portofritt tilsendt for kr. 255,- bestill!


Kartautomasjon i Norge – De første tyve årene:

Redaktør: John Einbu – 29 bidragsytere.

Før 1965 ble alle kart i verden tegnet for hånd. I den følgende tyveårsperioden skjedde det en revolusjon som førte til at karttegneryrket nærmest forsvant. Denne boken forteller om innføringen av edb i kartbransjen i Norge.

Alle som på en eller annen måte har tilknytning til kartbransjen vil finne denne boken interessant.

Utgitt på Tapir forlag i 1997. Innbundet. 202 sider.

Portofritt tilsendt for kr. 255,- bestill!