Bevissthetens logikk. En teori om bevissthet

Forsiden

Finnes det en sann matematikk?

Gud skapt i menneskets bilde

Bevissthetens logikk
En teori om bevissthet

Andre bøker

Om forfatteren

Bestill bøker

Send email

Omslag - Besvissthetens logikk

Det siste tiåret er det kommet ut en mengde bøker om bevissthet, blant annet skrevet av matematikere og filosofer. Det som disse forfatterne stort sett har lagt vekt på er å finne det fysiologiske korrelatet til bevissthet: hvilke fysiologiske prosesser i hjernen som ledsages av bevissthetsfornemmelsen.

Det denne boken søker, er å finne bevissthetens egentlige natur, altså hva som logisk, ikke fysiologisk, foregår i hjernen når man er bevisst. Kjenner man bevissthetens logikk, kan dette blant annet vise veien til hvordan roboter kan gjøres bevisste. Boken tar sikte på å løse noen av de grunnleggende problemene forbundet med bevissthet, og noen av bokens løsninger er så vidt vites ikke kjente fra før.

Last ned innholdsfortegnelse og forord for Bevissthetens logikk.”Manuskriptet er originalt, velskrevet og med interessante perspektiver. Forfatteren viser tydelig analytiske evne til selvstendig tenkning. Han presenterer og diskuterer en rekke sentrale problemer rundt hjernevirksomhet og bevissthetsfenomener som skulle interessere de fleste mennesker. Forfatteren synes å beherske den faglige bakgrunn og er vel orientert i moderne aspekter innen fag som informatikk, psykologi og biologi. …”

Kåre Elgmork, professor i biologi ved Universitetet i Oslo.
 ”Jeg har fått anledning til å lese et manus av John Einbu, matematiker og forsker, om Bevissthetens logikk. Det er fascinerende avansert i sin sammenkopling av biologisk og matematisk-fysisk kunnskap, velskrevet, og bør være av stor interesse både for biologer, medisinere og data-fagfolk, for filosofer også.

Slik jeg oppfatter det gjør Einbu et forsøk på å resonnere seg frem til en bedre forståelse av det som mange har ment var prinsipielt uløselig, nemlig å bygge over kløften mellom den strengt naturvitenskapelige forklaring av hjernens funksjon og den subjektive, opplevelsesorienterte, mellom legeme og sjel. Bevisstheten som fenomen er det naturlige midtpunkt i denne tilsynelatende evige debatt. …

Hans ståsted er kompromissløst fysisk, med en omfattende kunnskap om datamaskiners virkemåte, og med betydelige kunnskaper også om hjernens struktur og funksjon. …

Dette manus fortjener derfor publikasjon, ikke bare for et norsk publikum.”

Finn Magnussen, spes. Psykiatri.

204 sider. Innbundet.

Portofritt tilsendt for kr. 298,- bestill!