Finnes det en sann matematikk?

Forsiden

Finnes det en sann matematikk?

Gud skapt i menneskets bilde

Bevissthetens logikk
En teori om bevissthet

Andre bøker

Om forfatteren

Bestill bøker

Send email

Omslag - Finnes det en sann matematikk

Til tross for at matematikken regnes som den mest eksakte og logisk oppbygde disiplin av vitenskapen, så har den matematikk som undervises på skoler og universiteter i dag en rekke skjemmende egenskaper. Matematikere flest føler seg imidlertid tiltrukket av disse, og gjennom årtier har de ved forskjellige vidløftige spekulasjoner mystifisert disse egenskapene og gjort dem til en integrert og attraktiv del av matematikkens natur. Imidlertid, hvis det finnes sivilisasjoner på andre planeter i universet med en mer avansert matematikk enn vår, så er det tvilsomt om disse egenskapene forekommer i denne matematikk. En universell matematikk har neppe en geometri med tre aksiomsystemer, dens logiske grunnlag vil neppe være infisert av utallige selvmotsigelser (forskjønnende kalt paradokser), den har neppe operasjoner med unntakstilfeller (for eksempel at divisjon med 0 ikke er lovlig) eller operasjoner som helt vilkårlig stemples som ikke å ha mening, og den har neppe ekvivalenten til Gødels ufullstendighetsteorem.

Når man så bastant kan påstå at en eventuell avansert, utenomjordisk matematikk ikke har disse anomaliene, er det fordi boken nevnt ovenfor demonstrerer at en slik matematikk finnes. Boken beskriver en slik matematikk. Den er enkel, logisk og uten kunstgrep.

Mange av de mest skarpskodde matematikerne både innenfor og utenfor Skandinavia forsvarer anomaliene i den rådende matematikk som en helligdom, og har gjort iherdige forsøk på å tilbakevise ideene i boken. Alle slike forsøk er det tatt hensyn til og boken refererer og diskuterer uttalelser fra disse kritikerne som er funnet signifikante.

Les boken og døm selv. Kan forstås av alle med interesse for matematikk.

Last ned innholdsfortegnelse og forord for Finnes det en sann matematikk?


”Jeg tror ikke det er noen tvil om at Einbus mengdelære vil fjerne de fleste kjente paradokser/anomalier fra matematikken. Paradoksene blir umulig å frembringe uten uendelighetsaksiomet.”

– Simen Gaure, Universitetet i Oslo.

176 sider. Innbundet.

Portofritt tilsendt for kr. 298,- bestill!

 

Se også "Det ufullkomne i matematikken" under Andre bøker.